termes en voorwaardes

STANDAARD BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR KOMPETISIES

 1. Hiermee die standaard terme en voorwaardes van toepassing op alle kompetisies wat gedeeltelik of in geheel aangebied/bemark word deur of met GROOTFM 90.5 geassosieer word.
 2. Geen persoon mag deelneem aan dieselfde of enige ander kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTFM 90.5 aangebied word, binne 90 dae nadat hy/sy dieselfde of enige ander kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTFM 90.5 aangebied is, gewen het nie.
 3. Geen persoon mag namens ‘n derde party aan ‘n kompetisie deelneem wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTFM 90.5 aangebied word nie. Alle inskrywings moet persoonlik deur die betrokke deelnemer gedoen word.
 4. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 5. Geen direkteur van GROOTFM 90.5 of ’n werknemer van GROOTFM 90.5 of hul agentskappe, en lede van hul naaste familie; of lede van die borge van enige kompetisie op hierdie bladsy gelys, en/of enige van hul geaffilieerde maatskappye en/of agentskappe, en lede van hul naaste familie, mag aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTFM 90.5 aangebied word, deelneem nie.
 6. Pryse is nie oordraagbaar of onderhandelbaar nie.
 7. GROOTFM 90.5 onderneem om, onderhewig aan die borgvoorwaardes/ander ooreenkomste, pryse by die betrokke wenners te laat aflewer, slegs wanneer die wenner se adres geleë is binne die geografiese gebied wat deur GROOTFM 90.5 se uitsaaigebied gedefinieer word. Wenners wat buite GROOTFM 90.5 se uitsaaigebied woonagtig is, is verantwoordelik vir enige koste wat aangegaan word met die afhaal van enige prys/e wat hulle op GROOTFM 90.5 mag wen.
 8. Pryse wat nie binne 30 dae nadat dit gewen is opgeëis word nie, sal binne die diskressie van GROOTFM 90.5 hanteer word.
 9. Wenners van spesifieke kompetisies aanvaar dat sekere ander voorwaardes van toepassing mag wees soos voorgeskryf deur GROOTFM 90.5 en/of die betrokke borg van die spesifieke kompetisie. Waar daar spesifieke terme en voorwaardes is bykomend tot hierdie standaard terme en voorwaardes is, sal daardie terme en voorwaardes gelys word onder die terme en voorwaardes van die spesifieke kompetisie.
 10. Enige oortreding of poging tot oortreding van enige van die bogenoemde reëls sal lei tot die onmiddellike diskwalifikasie van die oortreder.
 11. Deelnemers onder die ouderdom van 18 (agttien jaar) moet hulle ouers of voogde se toestemming hê voordat hulle aan ‘n kompetisie mag deelneem.
 12. Deur deel te neem aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTFM 90.5 aangebied word, waar inskrywings aanlyn gedoen word, aanvaar deelnemers verder dat hulle gebind is deur Internet Terme & Voorwaardes.

BELANGRIKE KENNISGEWING

 1. Wees bedag op vals oproepe en sms kennisgewings wat jou verwittig dat jy op GROOTFM 90.5 gewen het. Jy kan vals kennisgewings aan die volgende riglyne meet:
 2. Jy sal NOOIT via ‘n SMS verwittig word dat jy ‘n wenner is nie
 3. Tensy so vooraf met jou gereël, sal verteenwoordigers van GROOTFM 90.5 jou NOOIT by jou werkplek of huis besoek om jou te verwittig dat jy ‘n kompetisie gewen het, of om ‘n prys by jou te besorg nie.
 4. Die meeste van ons pryse sal na jou gekoerier word. Tensy anders gespesifiseer, is die ENIGSTE punt vir die afhaal van prys GROOTFM 90.5 se ontvangs tydens kantoorure.
 5. Indien enigiemand jou kontak en inlig dat jy ‘n prys in ‘n GROOTFM 90.5 kompetisie gewen het, maak seker dat jy wel aan sodanige kompetisie deelgeneem het! As enigiemand jou bel en jou inlig dat jy ‘n kompetisie gewen het waarvoor jy glad nie by GROOTFM 90.5 ingeskryf het nie, is dit beslis NIE een van ons verteenwoordigers nie.
 6. Ons verteenwoordigers sal jou ID nommer vir jou kan aanhaal.
 7. Indien jy ENIGSINS twyfel, vra die persoon se naam en die GROOTFM 90.5 skakelbord nommer en skakel die persoon terug.
 8. Indien jy bekommerd is dat ‘n vals persoon jou gekontak het, stoor asb die betrokke persoon se nommer en epos dit aan GROOTFM 90.5.

BEPALINGS EN VOORWAARDES VAN DIE GROOTFM 90.5 BEURS MET AKADEMIA

Enige luisteraar van GROOTfm 90.5 wat graag in 2017 na-uurs sy / haar graad na-uurs in een van die volgende rigtings by Akademia in Afrikaans as taal van onderrig wil studeer, kan inskryf vir die GROOTfm 90.5 Beurs met Akademia:

 • BCom Ondernemingsbestuur,
 • BCom Bestuursrekeningkunde,
 • BCom Ekonomie en Regte,
 • BCom Finansiële Bestuur.

Die beurs wat toegestaan word, dek die volgende:

 • ‘n Driejaar studiekoste beurs om met aanvang 2017 na-uurs ‘n BCom Graad in een van die volgende rigtings by Akademia te verwerf:
  • BCom Ondernemingsbestuur
  • BCom Bestuursrekeningkunde
  • BCom Ekonome en Regte
  • BCom Finansiële Beplanning
 • Drie jaar se klaskontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, die Wes-Kaap of Suid-Kaap.

  Let wel:
  • Indien die beurshouer ʼn vak druip, is hy / sy self verantwoordelik vir die koste om die spesifieke vak te herhaal.
  • Indien die beurshouer die jaar druip, verval die beursvoordele en is hy / sy as beurshouer verantwoordelik vir die terugbetaling van die studie- en registrasiekoste verbonde aan die spesifieke jaar wat nie geslaag is nie.
 • Alle studiegidse vir die gekose studierigting wat deur Akademia verskaf word
  • Ingesluit by die beurshouer se studiegelde is 1 x tablet-rekenaar per kwalifikasie waarvoor geregistreer is.
  • Hierdie tablet-rekenaar se leeftyd word as voldoende vir die standaard tydperk van die betrokke studie (in hierdie geval drie jaar) beskou. Sou die beurshouer self sy / haar studietydperk verleng, is Akademia nie aanspreeklik vir verouderde tegnologie as gevolg van die langer studietydperk nie.
 • ʼn Tien duim tablet-rekenaar waarmee die beurshouer toegang het tot die e-studente-ondersteuningstelsel, die aanlyn biblioteek en al die toetse, werkopdragte, asook ondersteunende studiemateriaal.

Die beurs wat toegestaan word, dek NIE die volgende nie:

 • Registrasiegelde van R 500.00 per jaar
 • Handboeke koste van ± R 4 000 – R 5 000 per jaar

Deelnemers moet egter aan die volgende kriteria voldoen:

 1. Nie ‘n werknemer, omroeper, raadslid en / of onmiddellike gesins- en familielid van die genoemde persone by GROOTfm 90.5 en / of Akademia wees nie;
 2. Nie een van die borge van die program, hul helpers, asook promosie- en advertensieagentskappe wees wat regstreeks gemoeid is met die beursprogram nie;
 3. Akademies kwalifiseer vir studies in een van die genoemde vier grade by Akademia.
 4. Die student moet bereid wees om die graad na-uurs deur middel van Afrikaans as voertaal by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, Vrystaat, Wes-Kaap of die Suid-Kaap te voltooi.
 5. ‘n Motivering van 200 woorde indien waarom die student vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit sy / haar lewe sal verander.
 6. Nuutste CV indien.
 7. Enige beurswenner moet die bepalings en voorwaardes soos deur GROOTfm 90.5 en Akademia daargestel, onderteken.
 8. Daar sal van enige beurswenner by Akademia verwag word om ʼn beursvorm te voltooi alvorens so ʼn beurs bekragtig word. Alle dokumentasie soos vervat in die aansoekvorm vir die beurs, moet die aansoek vergesel om verder verwerk te word.

Die inskrywings open op 1 Augustus 2016 en die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Oktober 2016. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie. Die suksesvolle kandidaat sal teen 4 November 2016 bekend gemaak word.

ʼn Paneel van beoordelaars, bestaande uit Akademia- en GROOTfm 90.5-verteenwoordigers, sal ʼn kortlys van aansoekers saamstel en die gekose kandidate nooi vir onderhoude.

Die suksesvolle aansoeker sal daarna telefonies gekontak en op 4 November 2016 op lug aangekondig word. Hiermee gee die suksesvolle aansoeker ook vir GROOTfm 90.5 en Akademia toestemming om sy / haar foto’s en naam te gebruik in advertensies en uitsendings ter aankondiging van die wenner.

Akademia onderneem om die wenner te kontak en hulle te begelei deur die aansoekproses by Akademia. Onsuksesvolle aansoekers sal wel ná die tyd ook deur Akademia gekontak word.

Enige deelnemer gee met deelname aan hierdie beursprogram vir Akademia die nodige toestemming om hom / haar te kontak oor aanbiedinge van Akademia.

Die beslissing van die organiseerders van die GROOTfm 90.5 Beurs met Akademia is finaal en geen korrespondensie sal in hierdie verband gevoer word nie.

Pryse kan nie verander, oorgedra, uitgestel of vir kontant omgeruil word nie.

Met deelname aan die GROOTfm 90.5 Beurs met Akademia word die bepalings en voorwaardes van hierdie beursprogram aanvaar.