{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-616115b4a663ea47656faeb790ac1562' }}

#HOOPstoot is ‘n nuutskepping geïnspireer deur die woord “hupstoot” wat beteken om “saam te werk”. Ons wil persone wie reeds self iets gedoen het om hulle eie omstandighede te verlig of te verbeter, ondersteun en versterk in hulle aksies na ‘n einddoel van ware hoop!

KRITERIA

Die kriteria vir die HOOPstootprojek bepaal dus self-help, eienaarskap en verantwoordelikheid as voorwaardes vir ons hulpverlening. Verder is ons hulpverlening gefokus op ons onmiddellike gemeenskap – PRETORIA – en probeer ons om ‘n spesifieke behoefte te “voltooi” byvoorbeeld:

‘n Seun samel geld in vir sy studies. Hy het reeds gewoeker om R8 000 van die R10 000 in te samel deur as kelner te werk (selfdoen, eie inisiatief) en nou kort hy net die laaste R2000; of ‘n dogter kort ‘n rolstoel – die familie het beskuit gebak en verkoop (selfdoen, eie inisiatief) om die eerste R3 000 in te samel en kort nou nog R5 000.

BEMAGTIGING, INSPIRASIE EN TOERUSTING VIR LUISTERAAR/KYKER

Ons projekte gaan nie net vir ons oor hulp nie, maar om die mediaplatform verantwoordelik te gebruik om deur die hulpverlening ook ander op te voed, toe te rus en te inspireer hoe om slimmer of beter in hulle eie gemeenskap te help. Die opheffing van die luisteraar en kyker is vir ons net so belangrik as die opheffing van ‘n gemeenskap of ‘n individu. Daar sal altyd ‘n onderliggende waarde en waarheid wees waarop die projek gegrond is en wat ons saam met die tasbare hulp kan agterlaat. Ons is ook versigtig om nie ‘n pawiljoen-kultuur te kweek waar ons net na die “groot” ouens met die “groot” geld kyk om in te spring en te help nie. Elkeen se bydrae, hoe min of gering ook al, is nodig en welkom. Die storie moet op so manier vertel word dat dit hierdie doelwitte bereik.

‘N LEWENDE GEMEENSKAP – die opvolgwerk na ons hulpverlening.

GROOTfm 90.5 is ‘n gemeenskapsradiostasie met ‘n hart vir Pretoria. Ons het nie die mandaat van ‘n kerk, hulp-, maatskaplike- of welsynsorganiasie nie. Ons moedig mense se betrokkenheid en inskakeling by ‘n lewende gemeenskap, soos ‘n plaaslike gemeente of ondersteuningsgroep, ten sterkste

aan.

Ons hulpverlening kan ‘n bydrae maak tot die verbetering van ’n persoon se lewe en omstandighede, maar die verhouding, mentorskap, berading, bemoediging, ondersteuning en liefde van ‘n omgee-gemeenskap is wat die ware lagntermyn-impak in mense se lewens maak. In verhouding kan iemand leer om te ontvang, maar ook te gee. Niemand is die eindverbruiker van God se gee nie en ons moet nooit iemand op so ‘n manier help dat dit sy roeping en verantwoordelikheid om te antwoord op God se roepstem, ontneem nie.

Verhoudingbou is ‘n kernwaarde vir GROOTfm 90.5. ‘n Mediaplatform kan nie noodwendig verhouding bou met individue in nood nie, maar as radiostasie skakel en netwerk ons graag doelbewus met kerke en gemeenskapsorganisasies wat op grondvlak betrokke is sodat ons inisiatiewe mekaar kan aanvul en komplimenteer eerder as tee werk. Ons wil nie iemand se “kortpad” wees wat nie bereid is om in gesonde verhouding en verantwoordbaarheid met ander te leef nie.

AANSOEKPROSES

Indien iemand voldoen aan GROOTfm 90.5 se kriteria vir die HOOPstootprojek, vra ons vir ‘n skriftelike motivering wat gestuur word aan lindie@grootfm.co.za met besonderhede van:

1. Die omstandighede van die individue/instansie waarvoor aansoek gedoen word.

2. Die spesifieke behoefte met een of meer kwotasies waar van toepassing.

3. Wat hierdie individu/instansie al aan sy/haar/hulle eie omstandighede gedoen het.

– In die geval van ‘n weerlose kind, bejaarde of persoon met ‘n gestremheid wat nie in staat is om self iets te doen nie, sal dit die besonderhede wees van wat die aansoeker al gedoen het om hierdie kind, bejaarde of persoon met ‘n gestremdheid te help.

4. Die persoon wat ons van die storie vertel asook nog een verwysing: naam en van, hoedanigheid,kontaknommer en e-posadres.

5. Die lewende gemeenskap (hetsy kerk of ondersteuningsgroep) waar die individu ingeskakel is asook

6. Die maatskaplike- of hulporganisasies waar die individu al aansoek gedoen het vir hulp of die name van ander borge wat ook betrokke is by die instansie waarvoor aansoek gedoen word.

BORGE

GROOTfm 90.5 het nie ‘n fonds waaruit ons ‘n bydrae kan maak nie. Die versoeke wat aan ons kriteria voldoen sal aan potensiële borge voorgelê word vir oorweging en indien die aansoek suksesvol was, sal ons so spoedig moontlik kontak maak om die uitvoer van die HOOPstoot op lug te bespreek.