• Arra Stander

  • Rol:

    Vloerbestuur en Redigering
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    Lojaal, Hardwerkend, Ambisie, Geduldig, Dromer.
  • Sociale media: