• Chris Minnaar

  • Rol:

    IT, tegnies en instandhouding
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    daai-ander-ou, legende-in-sy-eie-tyd, kreatief, snaaks, aka. Atoomkriek