• Johann Louw

  • Rol:

    Hoof Operasionele Beampte: Bloudruk Groep
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    Aktiewe-volgeling-van-Jesus, visionêre-voorloper, hoopdraer, familie-man, idee-genereerder
  • Sociale media: