• Izaan Steenkamp

  • Rol:

    Inhoudsbestuurder: Die GROOT Ontbyt
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    Lekkerlag, Luisteraar, Verrassingskepper, Gemaklik, Gaaf.
  • Sociale media: