• Jenny Lubbe

  • Rol:

    Bloudruk Media: Implementering en Beplanning
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    Eerlik, stiptelik, betroubaar, steenpillaar, Kind-van- God