• Annemarie Pretorius

  • Rol:

    Bloudruk Media: Nasionale Verkoopsagent
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    Lojaal, Deeglik, Go-getter, Problem-solver, Wyn-kenner