Kontak ons


  STRAATADRES:

  GROOTfm 90.5

  26 Ringwood Rd

  Lynnwood Manor

  Pretoria

  0081

  POSADRES:

  Postnet Suite 212

  Privaatsak X025

  Lynnwood Ridge, 0040

  KONTAKNOMMER:

  +27 (0) 12 349 2574

  EPOS: