Boodskappe LUISTER NOU

STANDAARD BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR KOMPETISIES

Hiermee die standaard bepalings en voorwaardes van toepassing op alle kompetisies wat gedeeltelik of in geheel aangebied/bemark word deur of met GROOTfm 90.5 geassosieer word.

Geen persoon mag deelneem aan dieselfde of enige ander kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTfm 90.5 aangebied word, binne 90 dae nadat hy/sy dieselfde of enige ander kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTfm 90.5 aangebied is, gewen het nie.

Geen persoon mag namens ‘n derde party aan ‘n kompetisie deelneem wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTfm 90.5 aangebied word nie.

Alle inskrywings moet persoonlik deur die betrokke deelnemer gedoen word.Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

Geen direkteur van GROOTfm 90.5 of ’n werknemer van GROOTfm 90.5 of hul agentskappe en lede van hul naaste familie; of lede van die borge van enige kompetisie op hierdie bladsy gelys, en/of enige van hul geaffilieerde maatskappye en/of agentskappe, en lede van hul naaste familie, mag aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTfm 90.5 aangebied word, deelneem nie.

Pryse is nie oordraagbaar of onderhandelbaar nie.GROOTfm 90.5 onderneem om, onderhewig aan die borgvoorwaardes/ander ooreenkomste, pryse by die betrokke wenners te laat aflewer, slegs wanneer die wenner se adres geleë is binne die geografiese gebied wat deur GROOTfm 90.5 se uitsaaigebied gedefinieer word.Pryse wat nie binne 30 dae nadat dit gewen is opgeëis word nie, sal binne die diskresie van GROOTfm 90.5 hanteer word.

Wenners van spesifieke kompetisies aanvaar dat sekere ander voorwaardes van toepassing mag wees soos voorgeskryf deur GROOTfm 90.5 en/of die betrokke borg van die spesifieke kompetisie.

Waar daar spesifieke bepalings en voorwaardes is bykomend tot hierdie standaard bepalings en voorwaardes is, sal daardie bepalings en voorwaardes gelys word onder die bepalings en voorwaardes van die spesifieke kompetisie.

Enige oortreding of poging tot oortreding van enige van die bogenoemde reëls sal lei tot die onmiddellike diskwalifikasie van die oortreder.

Deelnemers onder die ouderdom van 18 (agtien jaar) moet hulle ouers of voogde se toestemming hê voordat hulle aan ‘n kompetisie mag deelneem.

Deur deel te neem aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur GROOTfm 90.5 aangebied word, waar inskrywings aanlyn gedoen word, aanvaar deelnemers verder dat hulle gebind is deur Internet bepalings en voorwaardes.

Die bestuur van GROOtfm 90.5 behou die reg voor om kompetisie reëls te wysig gedurende enige kompetisie indien administratiewe redes dit sou noodsaak. 


BELANGRIKE KENNISGEWING

Wees bedag op vals oproepe en sms kennisgewings wat jou verwittig dat jy op GROOTfm 90.5 gewen het. Jy kan vals kennisgewings aan die volgende riglyne meet:

  1. Jy sal NOOIT via ‘n SMS verwittig word dat jy ‘n wenner is nie.Tensy so vooraf met jou gereël, sal verteenwoordigers van GROOTfm 90.5 jou NOOIT by jou werkplek of huis besoek om jou te verwittig dat jy ‘n kompetisie gewen het, of om ‘n prys by jou te besorg nie.
  2. Die meeste van ons pryse sal na jou gekoerier word. Tensy anders gespesifiseer, is die ENIGSTE punt vir die afhaal van pryse GROOTfm 90.5 se ontvangs tydens kantoorure.
  3. Indien enigiemand jou kontak en inlig dat jy ‘n prys in ‘n GROOTfm 90.5 kompetisie gewen het, maak seker dat jy wel aan sodanige kompetisie deelgeneem het.
  4. As enigiemand jou bel en jou inlig dat jy ‘n kompetisie gewen het waarvoor jy glad nie by GROOTfm 90.5 ingeskryf het nie, is dit NIE een van ons verteenwoordigers nie.
  5. Ons verteenwoordigers sal jou ID nommer vir jou kan aanhaal.Indien jy ENIGSINS twyfel, vra die persoon se naam en die GROOTfm 90.5 skakelbordnommer en skakel die persoon terug.
  6. Indien jy bekommerd is dat ‘n vals persoon jou gekontak het, stoor asb die betrokke persoon se nommer en epos dit aan GROOTfm 90.5.

GROOTtrauma:

Hierdie program is nie ‘n mediese-advies program nie. GROOTfm 90.5 word kwytgeskel en distansieër hulle van enige uitsprake of mediese advies, van welke natuur ookal, wat in hierdie program gegee word deur enige mediese praktisyn / spesialis / deskundige / gas en wat mag lei tot enige skade, hetsy kriminele en/of siviele natuur, wat ‘n luisteraar en/of derde party mag ly as gevolg van enige uitsprake / advies. Luisteraars word aangemoedig om enige mediese kwessies met ‘n mediese praktisyn persoonlik te bespreek. 

Close Menu