BELANGRIKE KENNISGEWING

Wees bedag op vals oproepe en sms kennisgewings wat jou verwittig dat jy op GROOTfm 90.5 gewen het. Jy kan vals kennisgewings aan die volgende riglyne meet:

  1. Jy sal NOOIT via ‘n SMS verwittig word dat jy ‘n wenner is nie.Tensy so vooraf met jou gereël, sal verteenwoordigers van GROOTfm 90.5 jou NOOIT by jou werkplek of huis besoek om jou te verwittig dat jy ‘n kompetisie gewen het, of om ‘n prys by jou te besorg nie.
  2. Die meeste van ons pryse sal na jou gekoerier word. Tensy anders gespesifiseer, is die ENIGSTE punt vir die afhaal van pryse GROOTfm 90.5 se ontvangs tydens kantoorure.
  3. Indien enigiemand jou kontak en inlig dat jy ‘n prys in ‘n GROOTfm 90.5 kompetisie gewen het, maak seker dat jy wel aan sodanige kompetisie deelgeneem het.
  4. As enigiemand jou bel en jou inlig dat jy ‘n kompetisie gewen het waarvoor jy glad nie by GROOTfm 90.5 ingeskryf het nie, is dit NIE een van ons verteenwoordigers nie.
  5. Ons verteenwoordigers sal jou ID nommer vir jou kan aanhaal.Indien jy ENIGSINS twyfel, vra die persoon se naam en die GROOTfm 90.5 skakelbordnommer en skakel die persoon terug.
  6. Indien jy bekommerd is dat ‘n vals persoon jou gekontak het, stoor asb die betrokke persoon se nommer en epos dit aan GROOTfm 90.5.

GROOTtrauma:

Hierdie program is nie ‘n mediese-advies program nie. GROOTfm 90.5 word kwytgeskel en distansieër hulle van enige uitsprake of mediese advies, van welke natuur ookal, wat in hierdie program gegee word deur enige mediese praktisyn / spesialis / deskundige / gas en wat mag lei tot enige skade, hetsy kriminele en/of siviele natuur, wat ‘n luisteraar en/of derde party mag ly as gevolg van enige uitsprake / advies. Luisteraars word aangemoedig om enige mediese kwessies met ‘n mediese praktisyn persoonlik te bespreek.