• Christo Fritz

  • Rol:

    Klankingenieur en redigeerder: Die GROOT Ontbyt
  • Vyf woorde wat jou beskryf:

    Teruggetrokke, ek, sal, nog, dink