You are currently viewing #SMDBG – Laerskool Monumentpark

#SMDBG – Laerskool Monumentpark

Deel hierdie artikel

Die Monnies sit vroegoggend reeds stiptelik op die pawiljoen, gereed vir 'n dag van #GROOTgees. Hulle leuse is Doelgerig, want dit is presies hoe die Monnies alles, van akademie tot sport en kultuur tot vandag se gebeure aanpak - met doelgerigtheid. Hulle open die dag met die Grootste en Belangrikste Gees – Die Gees binne hulle – die Heilige Gees en daarna word ons voorgestel aan die Monnie-deelnemers van die #GROOTuitdaging. Die juniors was gereed om te "move it, move it," die seniors het ingewiggle gekom met "Juicy-Wiggles-moves" en die onderwysers het gereed gemaak om "gedunk" te word met 'n "Ice, Ice baby". Die Monnies glo ook in 'n gees van omgee en met hul omgeefees het hulle vir mekaar komplimente uitgedeel. Mnr en Mej Monnie het toe ook van die geleentheid gebruik gemaak om vir al die borge 'n kompliment te gee as deel van hul gees van omgee.

Blinkoog Monnies, hou maar julle sonbrille op – julle sterre skyn helder.

Deel hierdie artikel

Leave a Reply